Verejné obstarávania Powertec

Dokumenty Príloha c.3 Výzvy – opis predmetu zákazky – chemicko-výskumné komponenty PTEC Príloha c.3 Výzvy – opis predmetu zákazky – chemicko-výskumné komponenty PTEC-1 Príloha c.3 Výzvy – opis predmetu zákazky – sada diagnostických a regeneračných nástrojov PTEC-2 Výzva na predloženie ponuky – biometrický monitorovací systém PTEC Výzva na predloženie ponuky – chemicko-výskumné komponenty PTEC Výzva na predloženie ponuky – chemicko-výskumné … Read More

Verejné obstarávania JFcon

Dokumenty Príloha c.2 Výzvy – ZoD – technológia na zrenie Príloha c.3 Výzvy – opis predmetu zákazky – Regeneračno-rehabilitačné laboratórium na testovanie – JFcon Príloha c.3 Výzvy – opis predmetu zákazky – technológia na zrenie a dokončovanie regeneračného substrátu – JFcon Priloha c.3 Výzvy – opis predmetu zákazky – Vybavenie zázemia laboratórnych priestorov – JFcon Výzva na predloženie ponuky – … Read More

Projekt „Vytvorenie inovačných programov zdravej a príjemnej diagnostiky a telesnej regenerácie s orientáciou na problémy kardiovaskulárneho charakteru“

O projekte Základnou myšlienkou inovačnej koncepcie projektu je pomocou výskumno-vývojových úloh v oblasti výskumu inovatívnych metód, postupov a foriem zlepšiť regeneráciu, prevenciu a umožniť rozsiahlejšiu a masovejšiu včasnú diagnostiku problémov kardiovaskulárneho charakteru s orientáciou najmä na hypertenziu – vysoký krvný tlak, ktorá postihuje na Slovensku takmer štvrtinu obyvateľov, vo svete spolu až 1,5 miliardy ľudí a ktorá je najhlavnejšou príčinou … Read More

Využitie a produkcia mikrobiálnych a rastlinných metabolitov na prípravu zdravých nápojov a ich pozitívny vplyv na zdravie pomocou moderných biometrických nástrojov pre zefektívnenie zdravotnej prevencie

Myšlienka realizácie vybudovania pivných kúpeľov je založená na využití prírodných surovín obsahujúcich látky, ktoré pri správnom použití budú priaznivo pôsobiť na zdravotný stav jednotlivca. Hlavnými prvkami sú kvasinky Saccharomyces cerevisiae, extrakt z obilnín a chemeľové hlávky rastliny Humulus lupulus.